Η εταιρεία

Τα πτηνοτροφεία Σ.Παπαγιάννης έχουν να παρουσιάσουν μια ιστορία και εμπειρία πάνω από 50 χρόνια από όταν ο ιδρυτής τους Γεωπόνος –Ζωοτέχνης Σωκράτης Παπαγιάννης τα δημιούργησε το 1960. Ο ίδιος με την επιστημονική του κατάρτιση αλλά και τη συνεχή προσφορά του στον κλάδο, συνετέλεσε να τεθούν τα θεμέλια της σύγχρονης πτηνοτροφίας και την εξασφάλιση άριστης ποιότητας των παραγόμενων αυγών.

Το 1997 πήρε τη σημερινή της νομική μορφή ως «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»

Οι υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε 50 στρέμματα στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 66 χλμ. βόρεια από την Αθήνα.

Διαθέτει 5 θαλάμους εκτροφής αυγοπαραγωγών ορνίθων, αναθρεπτήριο νεοσσών, παρασκευαστήριο ζωοτροφών και τελευταίου τύπου ωοσκοπικό κέντρο 70.000 αυγών την ώρα καθώς και τυποποιητήριο / συσκευαστήριο αυγών. Όλες οι συστοιχίες κλωβών είναι του νέου τύπου «νέοι διευθετημένοι κλωβοί» όπως ορίζει υποχρεωτικά η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης διαθέτει ένα σύστημα αξιοποίησης των ζωικών αποβλήτων. Δύο μονάδες κομποστοποίησης για παραγωγή οργανικού λιπάσματος (compost) κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες που εμπορεύεται με το όνομα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΗ». Τέλος έχει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις, τους απαραίτητους υγειονομικούς ελέγχους ώστε να προσφέρει ασφάλεια και εγγύηση στα αυγά που παράγει.

Τα 15 τελευταία χρόνια τα αυγά συσκευάζονται κατά αποκλειστικότητα για την εταιρεία «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.» golden eggs logo 01 στην οποία και συμμετέχει ώστε να διασφαλίζει την ευρεία διανομή,  διάθεση και προώθηση των προϊόντων της σε όλη την Ελλάδα.

Η προσήλωση στην ποιότητα των αυγών και η εμπιστοσύνη των πελατών και καταναλωτών της,  εξασφαλίζει την ανοδική πορεία της και στο μέλλον.

eggs products 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤ. ΓΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30-12-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤ. ΓΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29-12-2023