Πιστοποιήσεις - Certifications

  

  Handling, Standardisation and packing of eggs.

 

   ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΜΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

 

   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, ΩΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΥΓΩΝ