ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση:
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τ.Θ.81, 32009
Τηλέφωνο:
2262058288
Τηλεομοιοτυπία:
2262058628
Send an Email
(προαιρετικό)